back to home dude

Black Jack Puzzle

Black Jack Puzzle

Σχετικά με Black Jack Puzzle

Ψάξτε συνδιασμούς χαρτιών που θα έχουν άθροισμα 21. Θα πάρετε μπόνους για κάποιους από αυτούς τους συνδιασμούς, όπως χαρτιά του ίδιου σχήματος!