back to home dude

Bomb Peng

Bomb Peng

Σχετικά με Bomb Peng

Τοποθετήστε τον δυναμίτη και ανατινάξτε όλα τα τέρατα! Μπορείτε να κάνετε τον δυναμίτη σας να ανατιναχθεί αμέσως , ή να κρατήσετε λίγο σε περίπτωση που τα τέρατα ακόμα υπάρχουν μετά την πρώτη έκρηξη!