back to home dude

S.A.R.A. 2

S.A.R.A. 2

Σχετικά με S.A.R.A. 2

Προσπαθήστε να αποδράσετε από την παγίδα.Μπορείτε να το κάνετε αυτό βρίσκοντας τα σωστά αντικείμενα και χρησιμοποιώντας τα.Ψάξτε λοιπόν γι αυτά και βρείτε τον τρόπο που θα το χρησιμοποιήσετε.