back to home dude

S.A.R.A. 3

S.A.R.A. 3

Σχετικά με S.A.R.A. 3

Η S.A.R.A. έχει κολλήσει σε έναν παγωμένο πλανήτη.Χρσιμοποιήστε το ποντίκι σας για να βρείτε αντικείμενα που θα της φανούν χρήσιμα.Μπορείτε να αποδράσετε;