back to home dude

Zed

Zed

Σχετικά με Zed

Μαζέψτε όλες τις τελίτσες, αλλά προσέξτε εχθρούς και εμπόδια.Μόλις μαζέψετε όλες τις τελίτσες, εμφανίζεται ένα άνοιγμα!