Χρυσή Πασιέντζα Αράχνη
Χρυσή Πασιέντζα Αράχνη
Χρυσή Πασιέντζα Αράχνη
Χρυσή Πασιέντζα Αράχνη
Χρυσή Πασιέντζα Αράχνη

Χρυσή Πασιέντζα Αράχνη

3.4
10169Κατάταξη:

Επιλέξτε τον βαθμό δυσκολίας και παίξτε πασιέντζα Αράχνη.Τοποθετήστε τα χαρτιά με τη σωστή σειρά από τον Άσσο στο Ρήγα.

Επιλέξτε και τοποθετήστε χαρτιά