Χρυσή Πασιέντζα Αράχνη
Χρυσή Πασιέντζα Αράχνη
Χρυσή Πασιέντζα Αράχνη
Χρυσή Πασιέντζα Αράχνη
Χρυσή Πασιέντζα Αράχνη

Χρυσή Πασιέντζα Αράχνη

3.4
9996Κατάταξη:

Επιλέξτε τον βαθμό δυσκολίας και παίξτε πασιέντζα Αράχνη.Τοποθετήστε τα χαρτιά με τη σωστή σειρά από τον Άσσο στο Ρήγα.

Walkthrough
Επιλέξτε και τοποθετήστε χαρτιά