Πασιέντζα 3
Πασιέντζα 3
Πασιέντζα 3
Πασιέντζα 3
Πασιέντζα 3

Πασιέντζα 3

3.3
7212Κατάταξη:

Τοποθετήστε τα χαρτιά το ένα πάνω στο ΄σλλο από τον Άσσο στο Ρήγα.Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε όλα τα χαρτιά.

Walkthrough
Ποντίκι=σύρετε τα χαρτιά