Πασιέντζα 3
Πασιέντζα 3
Πασιέντζα 3
Πασιέντζα 3
Πασιέντζα 3

Πασιέντζα 3

3.3
7488Κατάταξη:

Τοποθετήστε τα χαρτιά το ένα πάνω στο ΄σλλο από τον Άσσο στο Ρήγα.Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε όλα τα χαρτιά.

Ποντίκι=σύρετε τα χαρτιά