Αλγέρικη Υπομονή
Αλγέρικη Υπομονή
Αλγέρικη Υπομονή
Αλγέρικη Υπομονή
Αλγέρικη Υπομονή

Αλγέρικη Υπομονή

3.6
4262Κατάταξη:

Στιβάξτε τα χαρτιά του ίδιου χρώματος από τον Άσσο ώς τον Ρήγα.

Walkthrough
κινήστε τα χαρτιά