Αίμα Όπλου
Αίμα Όπλου
Αίμα Όπλου
Αίμα Όπλου
Αίμα Όπλου

Αίμα Όπλου

3.8
11836Κατάταξη:

Πυροβολίστε τον αντίπαλό σας όσο πιο γρήγορα είναι δυνατόν. Προσέξτε, έχετε μονάχα 6 σφαίρες.

σημαδέψτε και πυροβολίστε