Patience Classic
Patience Classic
Patience Classic
Patience Classic
Patience Classic

Patience Classic

3.3
3834Κατάταξη:

Στοιβάξτε τα χαρτιά από τον Άσσο στο Ρήγα για να ολοκληρώσετε το παιχνίδι.

Ποντίκι=κινήστε τα χαρτιά