Πόσο μακριά μπορείτε να ρίξετε το δόρι σας στο αθλητικό παιχνίδι Ρίψη Δοριού; Τρέξτε στη γραμμή την κατάλληλη στιγμή και ξεκινήστε να τιλτάρετε το δόρι σας.Ρίξτε οταν βρείτε την καταλληλόερη γωνία. Μην γύρετε πολύ πίσω ή πολύ μπροστά και μην αργήσετε: Ή θα αποτύχετε ή θα αποκλειστείτε!

Σκορ : 3.2 (166 ψήφοι )

3d glasses
Walkthrough Ρίψη Δοριού
screenshot walkthrough