Ρίψη Δοριού
Ρίψη Δοριού
Ρίψη Δοριού
Ρίψη Δοριού
Ρίψη Δοριού

Ρίψη Δοριού

3.2
207Κατάταξη:

Πόσο μακριά μπορείτε να ρίξετε το δόρι σας στο αθλητικό παιχνίδι Ρίψη Δοριού; Τρέξτε στη γραμμή την κατάλληλη στιγμή και ξεκινήστε να τιλτάρετε το δόρι σας.Ρίξτε οταν βρείτε την καταλληλόερη γωνία. Μην γύρετε πολύ πίσω ή πολύ μπροστά και μην αργήσετε: Ή θα αποτύχετε ή θα αποκλειστείτε!

Walkthrough
Χρησιμοποιήστε το ποντίκι σας για να παίξετε