Mine Sweeper
Mine Sweeper
Mine Sweeper
Mine Sweeper
Mine Sweeper

Mine Sweeper

3.2
23Κατάταξη:

Απενεργοποιήστε όλες τις βομβες χωρίς να τις αγγίξετε.Ο αριθμός 1 σημαίνει ότι υπάρχει 1 βόμβα δίπλα του , ο αριθμός 2 οτι υπάρχουν 2 βόμβες δίπλα του κοκ.

Walkthrough
Αριστερό κλικ = ανοίξτε κουτί Αριστερό κλικ + SHIFT =τοποθετήστε σημαία