Spect
Spect
Spect
Spect
Spect

Spect

3.4
237Κατάταξη:

Ω όχι, σας πυροβολούν!Κι αυτό ενώ ταξιδευετε στο διάστημα!Φροντήστε να μην τρακάρετε και να νικήσετε τους εχθρούς σας.Ρίξτε σφαίρες και πυροβολήστε τους πριιν το κάνουν αυτοί.Ποιο θα είναι το σκορ σας;

Walkthrough
Qρουκέτα
Eασπίδα
w
asdκινηθείτε

κινηθείτε
κινηθείτε
spaceπυροβολίστε