Το ΄Χέρι του Τέρατος
Το ΄Χέρι του Τέρατος
Το ΄Χέρι του Τέρατος
Το ΄Χέρι του Τέρατος
Το ΄Χέρι του Τέρατος

Το ΄Χέρι του Τέρατος

3.2
81Κατάταξη:

Περιστρέψτε τα τέρατα σε κάθε πίστα κάνοντας κλικ πάνω τους.Αυτό δεν θα αφήσει το χέρι τους άπιαστο.Μπορε΄τιε να περιστρέψετε τα τέρα για να κρατανε τα χέρια τους σε κάθε πίστα;

Χρησιμοποι΄σητε το ποντικι για να παίξετε