Το Σχήμα
Το Σχήμα
Το Σχήμα
Το Σχήμα
Το Σχήμα

Το Σχήμα

3.8
17Κατάταξη:

Πόσο έξυπνος είστε; Πόσο γρήγορος είστε;Συνδιάστε αυτά τα δύο.Οι ερωτήσεις έρχονται πολύ γρήγορα.Ένα κι ένα κάνουν Χ, εσείς συμπληρώνετε τα κενά.Αλλά ο χρόνος πάει γρήγορα.Πρέπει να είστε γρήγοροι.Ξεκινήστε να σκ'εφτεστε!