Μάχη 5 Ζαριών
Μάχη 5 Ζαριών
Μάχη 5 Ζαριών
Μάχη 5 Ζαριών
Μάχη 5 Ζαριών

Μάχη 5 Ζαριών

3.6
822Κατάταξη:

Ρίξτε!Έχετε πέντε ζάρια και πρέπει να μαζέψετε όλους τους πιθανούς συνδιασμούς.Μπορείτε να τα ρίχνετε τρεις φορές για να πάρετε τριάρια ή εξάρια/Αν παίξετε καά μπορείτε να γεμίσετετ ην κάρτα σας.Καλή τύχη!

Παιξτε