Κάνε Με 10
Κάνε Με 10
Κάνε Με 10
Κάνε Με 10
Κάνε Με 10

Κάνε Με 10

3.5
662Κατάταξη:

Το Κάνε Με 10 είναι ένα εθιστικό παιχνίδι αριθμών! Βάλτε τα νούμερα που μας κάνουν δέκα δίπλα δίπλα.Θα ενωθούν και θα αφήσουν κενό στον κύκλο.Όσο λιγότερα νούμερα στον κύκλο τόσο το καλύτερι!

Walkthrough
Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να ρίξετε φούσκες