Meld
Meld
Meld
Meld
Meld

Meld

3.6
121Κατάταξη:

Υπάρχουν αριθμοί που πρέπει να πάρουν τη θέση τους στο πεδίο.Τποποθετώντας τρία ή περισσότερα όμοια νούμερα, θα ενωθούν.Φτιάξτε ένα νέο υψηλότερο νούμερο.Συνεχίστε τοποθετώντας τους αριθμούς στ κατάλληλα πεδία.Μετά από αυτό θα δείτε το σκορ σας.Θασ συνεχίσετες

Walkthrough
Παίξτε