Sushi Matching
Sushi Matching
Sushi Matching
Sushi Matching
Sushi Matching

Sushi Matching

3.6
61Κατάταξη:

Το Sushi Matching σας δίνει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα για να κάνετε έναν προκαθορισμένο αριθμό αγώνων και βραβείων για τον χρόνο συνάντησης και τους στόχους του αγώνα. Συνδυάστε τρία ή περισσότερα κομμάτια σούσι σε μια σειρά για να τα καθαρίσετε από το διοικητικό συμβούλιο και να κάνετε χώρο για νέο σούσι να ταιριάζει. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των κομματιών που ταιριάζετε, τόσο υψηλότερο είναι το σκορ σας.

Χρησιμοποιήστε το ποντίκι σας για να παίξετε