Cheese Route
Cheese Route
Cheese Route
Cheese Route
Cheese Route

Cheese Route

3.5
316Κατάταξη:

Χρησιμοποιήστε το ποντίκι σας για να σχεδιάσετε τις πλατφόρμες για να τυλίξετε το τυρί στην διαδρομή τυριού. Ο στόχος σας είναι να τροφοδοτείτε τα στρογγυλά κομμάτια του τυριού στο ποντίκι. Προσπαθήστε να σηκώσετε και τα τρία αστέρια στην πορεία για να συγκεντρώσετε το μέγιστο σκορ για κάθε προσπάθεια!

Χρησιμοποιήστε το ποντίκι σας για να παίξετε