Δυναστεία Shanghai
Δυναστεία Shanghai
Δυναστεία Shanghai
Δυναστεία Shanghai
Δυναστεία Shanghai

Δυναστεία Shanghai

3.7
2405Κατάταξη:

Προσπαθήστε να βρείτε τα κομματια που ταιριάζουν έτσι ώστε να τα αφαιρέσετε.Προσπαθήστε να αδειάσετε το πεδίο του παιχχνιδιού.

Walkthrough
Ποντίκι=επιλέξτε πλακίδια