Mystic Sea Treasures
Mystic Sea Treasures
Mystic Sea Treasures
Mystic Sea Treasures
Mystic Sea Treasures

Mystic Sea Treasures

4
3936Κατάταξη:

Βάλτε στην ίδια γραμμή 3 ίδια σύμβολα αλλάζοντας θέση σε δύο που βρίσκονται δίπλα. Κρατήστε τα μαγικά σας για το πεδίο του παιχνιδιού.Ανακαλύψτε τον Θησαυρό της Μυστικής Θάλασσας.

Αριστερό κλικ: Επιλέξτε , αλλάξτε θέση