Κόκκινη Μπάλα 5
Κόκκινη Μπάλα 5
Μόνο για PC
Κόκκινη Μπάλα 5
Κόκκινη Μπάλα 5
Κόκκινη Μπάλα 5
Μόνο για PC

Κόκκινη Μπάλα 5

3.7
5091Κατάταξη:

Η Κόκκινη Μπάλα είδε πολλά.Τερατα, αλλους κόσμους.Π στόχος;Να φτάσει στο τέλος του κάθε σταδίου καινα περάσει στο επόμενο.Μπορείτε να τη βοηθήσετε.Ελέξτε τη κόκκινη μπάλα και αποφύγετε τα τέρατα.Ανοίξτε πόρτεςμ χρησιμοποιήστε κιβώτια,Ό,τι βρείτε.Φτάστε στο επόμενο επίπεδο!

Walkthrough

ΚΙνηθείτε