Block Movers
Block Movers
Block Movers
Block Movers
Block Movers

Block Movers

3.5
77Κατάταξη:

Μετακινήστε το πράσινο τέρας προς την έξοδο και χρησιμοποιήστε όσο λιγότερες κινήσεις μπορείτε .Προσέξτε τα υπόλοιπα τέρατα γιατί μπορεί να κινούνται μαζί σας

Walkthrough
Χρησιμοποιήστε το ποντίκι ή το WSAD για να παίξετε
w
asdΧρησιμοποιήστε το ποντίκι ή το WSAD για να παίξετε