back to home dude

Bubbles 2

Bubbles 2

Σχετικά με το Bubbles 2

Προσπαθήστε να σπάσετε όλες τις φούσκες φτιάχνοντας σύνολα από τρεις ή περισσότερες φούσκες του ίδιου χρώματος.