Κύριος Άλμα
Κύριος Άλμα
Μόνο για PC
Κύριος Άλμα
Κύριος Άλμα
Κύριος Άλμα
Μόνο για PC

Κύριος Άλμα

3.2
179Κατάταξη:

Ο Κύριος Άλμα λατρεύει να πηδάει!Δυστυχώς υπάρχουν πολλά εμπόδια σον δρόμο του.Μπορείτε να τον βοηθήσετε να πηδήξει πάνω από αυτά;Φροντήστε ότι ο Κύριος Άλμα θα περάσει με ασφάλεια.Βοηθήστε τον Κύρι Άλμα να πα΄ρει το υψηλότερο σκορ και να νικκήσει τους φίλους σας!

Πηδήξτε (κρατημένο για να πηδήξετε πιο μακριά)