Rope Ninja
Rope Ninja
Rope Ninja
Rope Ninja
Rope Ninja

Rope Ninja

3.5
141Κατάταξη:

Πηδήξτε από τη μία πλατφόρμα στην άλλη με το σκοινί σας.Ρίξτε τα σκοινιά για να πιάσετε πουλιά και να αιωρηθείτε στον α΄έρα.Φροντήστε να προσγειωθείτε στην πλατφόρμα μετά από κάθε άλμα, και μην πέσετε!

Walkthrough
Χρησιμοποιήστε το ποντίκι για να ρίξετε σκοινιά και να αιωρηθείτε